โปรโมชั่นสุดคุ้ม

เป็นตัวแทนจำหน่าย ถ้อยู่ที่ประเทศไทย สมัครเรียน

แอพฝึกเรียนและฝึกออกสำเนียงภาษาอังกฤษอันดับที่ 5 ในโลก

ปัญญาประดิษฐ์

เป็นแอพอยู่ในอันดับที่ 5 ในโลก ช่วยให้ผู็เรียนฝึกออกเสียง ฝึกออกสำเนียงของคำศัพท์อย่างถูกต้องทุกรายละเอียดด้วยการจดจำเสียงพิเศษ

มีข้อมูลตอบกลับอย่างทันที

ผู้เรียนได้รับคะแนนทดสอบ แอพจะช่วยบอกคำศัพท์ที่พูดผิดพลาด และช่วยสอนออกเสียงอย่างถูกต้อง

ใช้พจนานุกรมฟรี

พจนานุกรมการออกเสียงอย่างหลากหลาย ใช้เหมาะกับการเรียนรู้ การพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษ

มีมากก่วา 25.000 บทเรียน

รวมกับคำศัพท์หลากลหายด้วย 25,000 บทเรียนที่สามารถสัมผัสโต้ตอบ หรือเรียนฝ่านประโยค บทสนทนาสั้นๆที่สนุกๆ

จำนวนคำศัพท์มีหลากหลาย

มีมากก่วา 200 หัวข้อบทเรียนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ในชีวิตและการงานของเรา

ผู้ช่วยส่วนตัว

สามารถจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล เหมาะกับความสามารถและเป้าหมายการเรียนของบุคคลแต่ละบุคคล

แอพฝึกเรียนและฝึกออกสำเนียงภาษาอังกฤษอันดับที่ 5 ในโลก

ปัญญาประดิษฐ์

เป็นแอพอยู่ในอันดับที่ 5 ในโลก ช่วยให้ผู็เรียนฝึกออกเสียง ฝึกออกสำเนียงของคำศัพท์อย่างถูกต้องทุกรายละเอียดด้วยการจดจำเสียงพิเศษ

มีข้อมูลตอบกลับอย่างทันที

ผู้เรียนได้รับคะแนนทดสอบ แอพจะช่วยบอกคำศัพท์ที่พูดผิดพลาด และช่วยสอนออกเสียงอย่างถูกต้อง

ใช้พจนานุกรมฟรี

พจนานุกรมการออกเสียงอย่างหลากหลาย ใช้เหมาะกับการเรียนรู้ การพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษ

มีมากก่วา 25.000 บทเรียน

รวมกับคำศัพท์หลากลหายด้วย 25,000 บทเรียนที่สามารถสัมฝัศโต้ตอบ หรือเรียนฝ่านประโยค บทสนทนาสั้นๆที่สนุกๆ

จำนวนคำศัพท์มีหลากหลาย

มีมากก่วา 200 หัวข้อบทเรียนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ในชีวิตและการงานของเรา

ผู้ช่วยส่วนตัว

สามารถจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล เมหาะกับความสามารถและเป้าหมายการเรียนของบุคคลแต่ละบุคคล

ข้อมูลข่าวสารของ ELSA

รางวัลที่ ELSA ได้รับ

รางวัลอันดับ 1 เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาระดับโลก SXSWedu® ในปี 2559 ที่สหรัฐอเมริกา (Bill Gates Foundationเป็นผู้บริจาค)

เป็นตัวเลือกการลงทุนแรกในเอเชียของ Gradient Ventures - กองทุนร่วมลงทุน AI ของ Google

ได้รับรางวัล “Best Digital Learning App” โดย Imagine Education

อยู่ในอันดับที่ 4 ที่บริษัทชั้นนำที่ใช้ A.I. ที่จะเปลี่ยนโลกของForbes

รางวัลที่ ELSA ได้รับ

รางวััลอันดับ 1 เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาระดับโลก SXSWedu® ในปี 2559 ที่สหรัฐอเมริกา (Bill Gates Foundationเป็นผู้บริจาค)

เป็นตัวเลือกการลงทุนแรกในเอเชียของ Gradient Ventures - กองทุนร่วมลงทุน AI ของ Google

ได้รับรางวัล “Best Digital Learning App” โดย Imagine Education

อยู่ในอันดับที่ 4 ที่บริษัทชั้นนำที่ใช้ A.I. ที่จะเปลี่ยนโลกของForbes

เป็นการเลือกที่น่าเชื่อถือของบนักธุรกิจและองค์กรหลายองค์กร

เป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับนักธุรกิจและองค์กรหลายองค์กร

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

แอพฝึกเรียนและฝึกออกสำเนียงภาษาอังกฤษอันดับที่ 5 ในโลก

ELSA Pro 1 ปี

4,000 บาท 1,999 บาท

พจนานุกรม ELSA

อัปเดตเนื้อหาบทเรียนตลอด

มีมากก่วา 25.000 บทเรียน

การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล